امیربردبار

خبرنگار

برنامه ساز

تولیدکننده محتوا

عکاس

امیربردبار

خبرنگار

برنامه ساز

تولیدکننده محتوا

عکاس

نوشته های بلاگ

رطب خورده منع رطب کی کند

24 ، آذر ، 1400 شهرآورد

در این قسمت از شهرآورد از پشت پرده استخدام فامیلی دو عضو شورای شهر بندرعباس گفتیم

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید