امیربردبار

خبرنگار

برنامه ساز

تولیدکننده محتوا

عکاس

امیربردبار

خبرنگار

برنامه ساز

تولیدکننده محتوا

عکاس

آزمون استاندار شناسی

آزمون استاندار شناسی

قراره در این آزمون بدونیم چقدر استانداران هرمزگان رو میشناسید.به افرادی که جواب صحیح بدن عکس تبلت اپل بهشون میدیم.

پشت برگه