امیربردبار

خبرنگار

برنامه ساز

تولیدکننده محتوا

عکاس

امیربردبار

خبرنگار

برنامه ساز

تولیدکننده محتوا

عکاس

برنامه نویسی سایت پویش مردم هرمزگان

  • مدت زمان تحویل: ۱۵ روز کاری
  • امکانات: دریافت امضای دیجیتال

سایت پویش مردم هرمزگان بستری است برای اراده و خواست جمعی. برای آنکه دغدغه‌های گروهی دیده و صدای مردم شنیده شود. این سایت می‌خواهد بستری امن ایجاد کند برای ارائه خواسته‌های مدنی، به دور از هر گونه هنجارگریزی و قانون‌شکنی. هدف ما طرح دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی، صنفی، زیست‌محیطی، و… است توسط افرادی که قصد دارند قدم کوچکی بردارند برای بهتر شدن جامعه.

برای مشاهده این سایت میتوانید از طریق این لینک اقدام نمایید