امیربردبار

خبرنگار

برنامه ساز

تولیدکننده محتوا

عکاس

امیربردبار

خبرنگار

برنامه ساز

تولیدکننده محتوا

عکاس

برنامه ویدیویی فیلترشکن

  • تهیه کننده: امیر بردبار
  • اجرا: امیر بردبار
  • تدوین : امیر بردبار

برنامه فیلترشکن یک برنامه طنز سیاسی و اجتماعی است که برای اولین بار در استان هرمزگان برخی خط قرمزها را دور می زد و به زبان طنز آنها را بیان می کند.فیلترشکن در استودیو هرمزگان تی وی تولید میگردد و قبل از تولید این برنامه هیچ برنامه ای در این زمینه در استان هرمزگان تولید نشده است.

برای مشاهده تولیدات این برنامه میتوانید به این لینک مراجعه نمایید